Tìm hiểu về Thương mại hội thoại (Conversational Commerce) cùng chuyên gia marketing Fusion

Thương mại hội thoại mang đến lợi ích giảm các bước cần thiết và số lượng nguồn thông tin mà người tiêu dùng cần chuyển tới qua lại, rút ​​ngắn khoảng cách giữa khách hàng tiềm năng và mua hàng.

Thương mại hội thoại là thương mại điện tử được thực hiện thông qua nhiều phương tiện trò chuyện.

Nó đề cập đến sự giao nhau của ứng dụng nhắn tin và mua sắm.

Có nghĩa là, xu hướng tương tác với các doanh nghiệp thông qua các ứng dụng nhắn tin và trò chuyện như Facebook Messenger, Zalo.

Người tiêu dùng có thể trò chuyện với đại diện công ty, nhận hỗ trợ khách hàng, đặt câu hỏi, nhận đề xuất được cá nhân hóa, đọc bài đánh giá và nhấp để mua tất cả từ bên trong ứng dụng nhắn tin.

Với thương mại đối thoại, người tiêu dùng tham gia vào tương tác này với đại diện của con người, chatbot hoặc kết hợp cả hai.

Còn các công ty cho phép người tiêu dùng mua hàng của họ mà không cần rời khỏi ứng dụng nhắn tin mà họ đang sử dụng

Bạn có thể liên lạc với chuyên gia Fusion để tìm hiểu cách ứng dựng thương mại hội thoại để phát triển công việc kinh doanh của mình ngay từ hôm nay.

Scroll to Top