Giải Pháp Phát Triển Kinh Doanh

Phát triển doanh nghiệp của bạn thông qua ba nhóm giải pháp đặc biệt chỉ có tại Fusion

Tư vấn và Đào tạo 6 bước Digital Marketing

 • Giải pháp Digital Marketing cho tăng trưởng
 • Giải pháp Quản lý Khách hàng hài lòng
 • Giải pháp Quản lý doanh nghiệp và làm việc từ xa
 • Giải pháp Tự động hóa doanh nghiệp

Thực thi chiến lược tăng trưởng kinh doanh

 • Tạo khách hàng tiềm năng mới thông qua chiến dịch digital marketing hiệu quả
 • Tăng doanh thu bán hàng bằng giải pháp bán hàng CRM
 • Nâng cao hiệu suất lao động bằng phần mềm giao tiếp và quản lý cộng việc

Nhà cung cấp công cụ và đội ngũ kỹ thuật để xây dựng hệ thống kinh doanh

 • Website
 • Landing page
 • Fanpage
 • Tổng đài
 • Công cụ quảng cáo: Google, Facebook
 • Thiết kế đồ họa
 • Nội dung marketing
 • Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM)
 • Phần mềm dịch vụ khách hàng
 • Phần mềm email doanh nghiệp
 • Máy chủ & Hosting
 • Tên miền Việt Nam và quốc tế