Fusion hướng dẫn gia hạn sử dụng G Suite miễn phí cho cá nhân

Bạn đang sử dụng phiên bản G Suite cũ miễn phí. Hãy cân nhắc nâng cấp lên Google Workspace Business Starter, hoặc tiếp tục sử dụng cho mục đích cá nhân theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn chọn lộ trình chuyển đổi cho tài khoản G Suite của bạn

Lựa chọn 1: Sử dụng cho doanh nghiệp, nâng cấp lên Google Workspace

Bạn hãy nâng cấp ngay để hưởng ưu đãi đặc biệt dành cho gói thuê bao Google Workspace hoặc cho tiếp tục dùng miễn phí cho mục đích cá nhân. Nếu bạn không làm gì trước ngày 27 thg 6, 2022, thì Google sẽ tự động chuyển đổi gói thuê bao của bạn sang gói Google Workspace được đề xuất.

Nâng cấp bằng cách đăng nhập và chọn Sử dụng cho Doanh nghiệp như hướng dẫn tại Bước 1 dưới đây, và nhập thông tin thanh toán để xác nhận.

Lựa chọn 2: Sử dụng cho cá nhân

Tiếp tục sử dụng G Suite phiên bản cũ (miễn phí)

Chọn không tham gia chuyển đổi tự động bằng cách xác nhận bạn đăng ký sử dụng gói thuê bao cũ cho mục đích cá nhân.

Fusion hướng dẫn bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào Google Admin tại địa chỉ

https://admin.google.com

Tìm đến Trang Chủ (icon Ngôi nhà), tìm thông báo và bấm TÌM HIỂU THÊM.

Bạn có hai tuỳ chọn như hình dưới. Hãy nâng cấp nếu muốn dùng Google Workplace doanh nghiệp có trả phí.

Còn không, hãy chọn sử dụng cho cá nhân và tiếp tục dùng G Suite miễn phí. Bằng cách bấm lựa chọn đánh dấu màu xanh trong hình.

Bước 2: Xác nhận dùng cho cá nhân

Chúc mừng bạn hoàn thành

Lưu ý: Lựa chọn này dành cho mục đích cá nhân không mang tính thương mại
Google có thể loại bỏ tính năng dành cho doanh nghiệp khỏi gói thuê bao G Suite, và chuyển gói thuê bao của doanh nghiệp sang Google Workspace. Ngoài ra, lựa chọn này sẽ không có dịch vụ hỗ trợ.

Bây giờ bạn có thể tiếp tục sử dụng G Suite miễn phí của bạn.

Fusion tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ các khách hàng sử dụng G Suite, Google Workplace và các giải phải làm việc từ xa.

Liên hệ ngay với Fusion để tìm hiểu thêm giải pháp phù hợp cho nhu cầu của bạn.

Scroll to Top