Kế hoạch kết thúc hỗ trợ cho các gói Bitrix24 Cloud Archived cũ trong năm 2023

Vào năm 2023, Bitrix24 chuẩn bị triển khai “Dự án No Legacy” để đẩy nhanh quá trình cập nhật và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bước quan trọng đầu tiên của dự án này sẽ liên quan đến việc gỡ bỏ tất cả các gói lưu trữ của bitrix24 (Các bản Archived từ 2022 trở về trước) trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. 

Từng bước gỡ bỏ các gói cũ Archived

Điều này sẽ xảy ra theo ba bước đơn giản trong suốt năm 2023.

Bước 1. Sau ngày 5 tháng 1 năm 2023, người dùng gói cũ sẽ có thể mua một lần gia hạn cuối cùng trong 1 hoặc 3 tháng. Tất cả các lần gia hạn dài hơn khác đều bị vô hiệu hóa để chúng tôi có thể hoàn thành việc di chuyển thành công trong năm nay.

Bước 2. Từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 1 tháng 7, chúng tôi sẽ thực hiện các chương trình khuyến mãi lớn với mức chiết khấu hào phóng 30% khi nâng cấp từ gói lưu trữ lên gói mới – Cơ bản, Tiêu chuẩn, Chuyên nghiệp và giảm giá 40% khi nâng cấp lên bất kỳ gói Doanh nghiệp nào. Tất cả giảm giá có hiệu lực trong trường hợp mua đăng ký hàng năm hoặc 3 tháng.

Bước 3. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, tất cả những người dùng gói cũ còn lại sẽ cần phải quyết định. Ưu đãi giảm giá đặc biệt cho các bản nâng cấp sẽ không còn nữa và các gói đã lưu trữ sẽ không còn được hỗ trợ. Các khách hàng sẽ phải chuyển đổi các gói đã lưu trữ của họ sang các gói hiện tại.

Các trường hợp nâng cấp phổ biến nhất là:

CRM+ or Project+  →  Standard
Start+ or  Plus   → Basic
Standard (archived 2020)  with Workflows or Automation rules → Professional 
Professional (archived 2021 or 2020) below 100 users → Professional 
Professional (archived 2021 or 2020) above 100 users → Enterprise 250 or above. 

Ưu đãi giảm giá đặc biệt khi nâng cấp lên gói mới

Tất cả các tài khoản hiện đang sử dụng các gói Bitrix24 đã lưu trữ có thể được giảm giá khi mua đăng ký gói Bitrix24 mới trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 1 tháng 7 năm 2023:

• Giảm giá 30% cho các gói Cơ bản, Tiêu chuẩn hoặc Chuyên nghiệp khi đăng ký 3 tháng và 12 tháng

• Giảm giá 40% cho gói Doanh nghiệp khi đăng ký 3 tháng và 12 tháng

Giảm giá chỉ có giá trị cho lần mua đầu tiên (chu kỳ thanh toán). Lần thanh toán tiếp theo sẽ được lập hóa đơn theo giá thông thường. Ưu đãi này không kết hợp với bất kỳ ưu đãi giảm giá đặc biệt nào khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Fusion hoặc Bitrix24.

Scroll to Top