Fusion chúc mừng các khách hàng quảng cáo Google Ads đầu tiên nhận được Phiếu ưu đãi Hỗ trợ quảng cáo COVID-19 (tín dụng quảng cáo)

Mỗi khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được một khoản tín dụng tối đa tương đương 1.000 đô la Mỹ từ Google.

Đây là khoản cam kết trong chương trình tặng những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) trên thế giới (bao gồm Việt Nam) các khoản tín dụng quảng cáo với tổng trị giá của tất cả các khoản tín dụng là 340 triệu đô la.

Các khách hàng của Fusion Việt Nam đã bắt đầu nhận được khoản tín dụng hỗ trợ này để chạy quảng cáo trong tương lai, với thời hạn sử dụng đến 31/12/2020.

Kiểm tra ngay thông tin dịch vụ quảng cáo của bạn, hoặc liên hệ ngay với Fusion để nhận thêm thông tin trợ giúp về các khoản tín dụng hỗ trợ COVID-19 từ Google.

Scroll to Top