Nhận mã khuyến mãi quảng cáo Google 1.350.000 VNĐ

Bạn nhận được 1.350.000 VNĐ miễn phí trong tín dụng AdWords khi bạn chi tiêu 1.350.000 VNĐ đầu tiên của mình*

Fusion muốn giúp bạn bắt đầu quảng cáo đúng chuẩn với Google AdWords. Để nhận các mã khuyến mãi 1.350.000₫ trong tín dụng quảng cáo miễn phí, vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu dưới đây, hoặc gọi số 093 7777 963

* Điều khoản và điều kiện cho phiếu mua hàng này:

  1. Yêu cầu xin mã khuyến mãi sẽ được duyệt bởi đội ngũ chúng tôi và sẽ thông báo cho bạn biết nếu yêu cầu của bạn được chấp nhận.
  2. Một mã khuyến mãi cho mỗi nhà quảng cáo.
  3. Để kích hoạt Đề nghị này:Nhập mã khuyến mãi trong tài khoản của bạn trước ngày được yêu cầu.
  4. Để có tín dụng:Sau khi nhập mã, chiến dịch quảng cáo của bạn phải tích lũy chi phí tối thiểu là 1.350.000₫, không bao gồm bất kỳ khoản thuế nào, trong vòng 30 ngày. Chỉ thanh toán 1.350.000₫ là không đủ. Việc theo dõi chi phí quảng cáo về 1.350.000₫ bắt đầu sau khi bạn đã nhập mã.
  5. Sau khi hoàn tất bước 2 và 3, thông thường, tín dụng sẽ được áp dụng trong vòng 5 ngày cho Bản tóm tắt hóa đơn thanh toán của tài khoản của bạn.
  6. Tín dụng chỉ áp dụng cho chi phí quảng cáo trong tương lai. Không thể áp dụng tín dụng cho chi phí tích lũy trước khi nhập mã.
  7. Bạn sẽ không nhận được thông báo một khi tín dụng được sử dụng hết và mọi chi phí quảng cáo bổ sung sẽ bị tính vào hình thức thanh toán của bạn. Nếu bạn không muốn tiếp tục quảng cáo, bạn có thể tạm dừng hoặc xóa chiến dịch của mình bất cứ lúc nào.
  8. Tài khoản của bạn phải được AdWords tính hóa đơn thanh toán thành công và duy trì ở trạng thái tốt để đủ điều kiện cho tín dụng khuyến mãi.
  9. Chi tiêu sẽ không chuyển nhượng được. Bạn có thể tìm thấy điều khoản và điều kiện đầy đủ tại đây: https://fusion.vn/adwords-coupons-terms

 

Scroll to Top
Scroll to Top