Dịch Vụ Marketing Chuyên Nghiệp

Fusion cung cấp dịch vụ marketing chuyên nghiệp với 4 gói giải pháp P.M.A.C

P          Tư vấn lập kế hoạch marketing

M         Giám đốc marketing thuê ngoài

A          Thực thi chiến dịch marketing

C          Tư vấn 1-1 marketing

Danh mục dịch vụ marketing Fusion

Chi phí triển khai dịch vụ phù hợp với khoản ngân sách đầu tư marketing của hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho đến doanh nghiệp lớn – đang trên đà tăng trưởng theo cấp số nhân.

Scroll to Top
Scroll to Top