[Tài liệu bán hàng 2021] Giới thiệu nhanh và rõ ràng nhất cho bạn về phần mềm Quản lý doanh nghiệp Bitrix24

Mục tiêu của tài liệu này là cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về giải pháp quản lý và phát triển doanh nghiệp Bitrix24.

Giải pháp quản lý doanh nghiệp trực tuyến Bitrix24 là gì?

Tại sao bạn phải dùng phần mềm Bitrix24?

Bitrix24 2021 sẽ giải quyết các vấn đề và đáp ứng nhu cầu quản lý, làm việc, báo cáo, marketing, bán hàng, giao việc, giao tiếp bằng cách nào?

Bitrix24 gồm những công cụ gì?

Các gói giải pháp và chi phí?

Cách đăng ký dịch vụ với Fusion và ưu điểm?

Tải ngay tại đây và đang miễn phí!

 

Scroll to Top
Scroll to Top