Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho phiếu quảng cáo trực tuyến Google của Fusion

Khi bạn làm việc với Fusion, chúng tôi sẽ thỉnh thoảng cấp mã khuyến mại tặng tín dụng cho tài khoản của bạn trong khuôn khổ các ưu đãi cụ thể theo chính sách của Fusion và Google.

Hầu hết ưu đãi đều yêu cầu bạn phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định trước khi tín dụng hiển thị trong tài khoản của bạn và ưu đãi thường dành cho nhà quảng cáo mới với tài khoản mới. Hãy chắc chắn kiểm tra các điều khoản đi kèm với mã khuyến mại để biết chi tiết về ưu đãi của bạn.

Ưu đãi phổ biến và giá trị của Fusion dành cho khách hàng của chúng tôi là tặng miễn phí 1.350.000 VNĐ trong tín dụng AdWords khi bạn chi tiêu 1.350.000 VNĐ đầu tiên của mình*

Fusion muốn giúp bạn bắt đầu quảng cáo đúng chuẩn với Google AdWords. Để nhận các mã khuyến mãi 1.350.000₫ trong tín dụng quảng cáo miễn phí, vui lòng điền thông tin tại biểu mẫu dưới đây, hoặc gọi số 093 7777 963

Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho phiếu quảng cáo trực tuyến từ Fusion:

 1. Trong các cụm từ bên dưới, “AdWords” có thể có nghĩa là AdWords hoặc AdWords Express, khi thích hợp.
 2. Bạn đủ điều kiện nhận tín dụng khuyến mại nếu bạn (a) mới sử dụng AdWords và lần hiển thị quảng cáo đầu tiên của bạn được phân phát từ tài khoản AdWords đầu tiên không quá 14 ngày trước khi bạn nhập mã khuyến mại; hoặc (b) là khách hàng Google AdWords hiện tại và bạn bật tính năng hoặc sản phẩm mới trong AdWords hoặc kích hoạt lại tài khoản không hoạt động, như được Google nêu rõ trong phiếu thưởng. Yêu cầu đủ điều kiện hiện hành được nêu rõ trong phiếu mua hàng mà bạn nhận được từ Google.
 3. Người quảng cáo sẽ bị tính phí đối với tất cả các quảng cáo vượt tín chỉ khuyến mại. Người quảng cáo có thể tạm dừng quảng cáo của mình bất kỳ lúc nào trước khi hết số tín chỉ khuyến mại nếu họ không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Người quảng cáo sẽ không được thông báo khi tín chỉ khuyến mại đã hết.
 4. Đề nghị còn tùy thuộc vào việc phê duyệt quảng cáo, đăng ký có giá trị, và việc chấp thuận các điều kiện và điều khoản tiêu chuẩn của Chương trình Google AdWords.
 5. Tín chỉ khuyến mại không chuyển nhượng được và không được phép bán hoặc trao đổi.
 6. Đề nghị có thể bị thu hồi lại bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì bởi Google Ireland Ltd. or Google Asia Pacific Pte. Ltd. (tùy trường hợp).
 7. Người quảng cáo chịu trách nhiệm nộp mọi khoản thuế phát sinh.
 8. Một tín chỉ khuyến mại cho một khách hàng.
 9. Người quảng cáo chọn phương thức thanh toán trả trước hóa đơn phải chịu mức phí trả trước tối thiểu là 160.000 VND trước khi tài khoản của họ được kích hoạt. Bất kỳ số tiền trả trước nào như vậy sẽ được ghi có vào tài khoản của người quảng cáo khi tài khoản được kích hoạt.
 10. Bạn có thể được yêu cầu tích lũy một khoản chi phí quảng cáo tối thiểu và được thanh toán thành công trước khi áp dụng tín chỉ khuyến mại.
 11. Việc sử dụng đề nghị này có thể bị giới hạn ở tùy chọn thanh toán hóa đơn tự động.
 12. Nếu bạn tạo ra tài khoản Google Adwords với loại tiền tệ khác loại tiền tệ mà bạn được thưởng tín chỉ khuyến mại, số tín chỉ khuyến mại trên thực tế có thể còn tùy thuộc vào các biến động ngoại tệ.
 13. Phiếu mua hàng chỉ hợp lệ cho các khách hàng có địa chỉ thanh toán tại Việt Nam.
 14. Đề nghị sẽ hết hạn sau 3 tháng kể từ khi phương tiện bao hàm phiếu của bạn được phát hành lần đầu hoặc vào ngày hết hạn ghi trên phiếu (nếu có).
 15. Việc bạn sử dụng phiếu này và/hoặc tín chỉ khuyến mại cấu thành sự chấp thuận của bạn với các điều kiện và điều khoản này. Đề nghị vô hiệu nếu bị pháp luật cấm.

Xin lỗi đã phải để quý vị phải đọc hết những biệt ngữ pháp lý này!

Scroll to Top
Scroll to Top