Martech 5000 (2018) – Marketing Technology Landscape Supergraphic

Bản đồ họa tổng hợp và phân loại 6.829 giải pháp công nghệ tiếp thị từ 6.242 nhà cung cấp công nghệ tiếp thị trên toàn cầu năm 2018.

Thế giới marketing technology đang không ngừng mở rộng. Số lượng giải pháp và nhà cung cấp martech đang tăng gấp đôi sau mỗi năm. Đâu là lựa chọn phù hợp cho bạn?

Tải bản Martech 5000 rõ nét với độ phân giải cao tại đây, hoặc truy cập chiefmartec.com

Scroll to Top
Scroll to Top